waysban4
The most advanced dance studies
in Europe !
wayslogoEN.png

Kunstdirecteur

 JEREMY LEPINE 

jeremylepine_web (9 sur 12).jpg

Over de jaren heen heb ik reeds over de hele wereld als docent en choreograaf voor verscheidene hogere dansinstituten gewerkt. Daardoor kreeg ik de drang om een gelijkaardig en professioneel programma voor dansers op te starten in België.
 

In samenwerking met het algemeen management van Ways, ontwikkelden we een volledig nieuw trainingsprogramma met als uitgangspunt het veelzijdige karakter van de hedendaagse danser.

We tillen de opleiding naar een hoger niveau en bieden meer dan enkel danstechniek.

De danswereld en de dansindustrie evolueren aan een ijl tempo en de danser moet tegenwoordig ondernemend en intelligent te werk gaan en reeds beschikken over een solide artistieke basis.
 

Sta me toe me nader te verklaren wanneer ik het heb over het veelzijdige karakter van de danser.

Ik ben ervan overtuigd dat dans nog steeds aangeleerd moet worden in wekelijkse danslessen, maar het is niet voldoende om de juiste fundamenten te leggen die nodig zijn om in de huidige dansindustrie een artistieke carrière uit te bouwen. 
 

Wij willen ons toespitsen op het opleiden van volleerde artiesten die in staat zijn hun lichaam als instrument te gebruiken om zichzelf op de artistieke markt te profileren.
 

Ways wilt met een doordachte opleiding van één, twee of drie jaar ambitieuze dansers klaarstomen met een veelzijdige opleiding die ervoor zorgt dat ze  meteen in de professionele danswereld aan de slag kunnen.

sign lepine.png
1,2 of 3 jaar opleiding

Ways heeft een volledig nieuwe opleiding uitgedacht van respectievelijk één, twee of drie jaar met als doel het opleiden van creatieve en polyvalente dansers, het aanleren van een rigoureuze danstechniek in verschillende dansstijlen, het ondernemerschap en het zelfstandig uitbouwen van de eigen artistieke carrière.

 


 

Blurry Image de danseurs
Wekelijkse danstraining

Wekelijkse danslessen  zijn van essentieel belang voor de danser en wij zorgen voor de beste training in de door ons specifiek uitgekozen beste faciliteiten.

dancer_modifié.jpg
Master Classes

Elke week bevat het programma twee uur masterclass.

Gerenommeerde professoren worden uitgenodigd om één of meerdere keren per jaar hun visie en repertoire te delen.

Danseur Style moderne
Gastchoreografen

Elk jaar worden er gastchoreografen uitgenodigd worden 5 weken lang intensief met de leerlingen een creatie te maken voor hun eindvoorstelling.

Blue
Internationale dansers

We nodigen ervaren dansers uit van over de hele wereld zodat ze hun danstaal en research uit kunnen wisselen met onze leerlingen.

Pro

Beroepservaring

De leerlingen zullen leren hoe om te gaan met verschillende soorten agentschappen, projecten en contracten. Ze leren er netwerken en hoe om te gaan met bepaalde voorwaardes en aanvragen op professionele wijze. 

Cultural place.jpg

Cultuurverruiming

We moedigen de leerlingen aan om zich open te stellen voor verschillende soorten kunstvormen on zo hun eigen kritische kijk te ontwikkelen. Daarbij hoort het ontmoeten en steunen van andere artiesten, het bijwonen van  exposities, dansvoorstellingen en repetities...

Casting
Castings

Elk jaar organiseren we een internationale casting die verschillende van de grootste dans- en entertainmentgiganten ter wereld samenbrengt.

crew
Gezondheid & Voeding

We leggen het accent op het welzijn en de gezondheid van onze leerlingen.We geven hun de mogelijkheid om opgevolgd te worden door onze kinetherapeuten en voedingspecialisten.

Performance de danse
Podiumervaring

Er zullen verschillende keren per jaar toonmomenten plaatsvinden met als doel podiumervaring op te doen en zo het ruimtelijk bewustzijn te trainen en te leren presteren voor een publiek.

wayswave.png
The most advanced dance studies in Europe.